Klik hier Reactie Cruise Port Amsterdam op de Raadsinformatiebrief

Disclaimer

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Cruise Port Amsterdam

Op deze website en middels e-mail, waaronder elektronische nieuwsbrieven, stelt Cruise Port Amsterdam informatie beschikbaar. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Cruise Port Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Cruise Port Amsterdam geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Cruise Port Amsterdam.