Reactie op nieuwsberichten over sluiting Klik hier

Duurzame terminal

Cruise Port Amsterdam streeft ernaar om alle factoren waar zij invloed op kan uitoefenen zo duurzaam mogelijk te maken om zo onze eigen CO2-voetafdruk tot een minimum te beperken.

Een duurzaam beleid

De cruise branche is één van de snelst groeiende branches in de toeristische sector. Wij zijn ons bewust van de groeiende zorg in de maatschappij over de milieueffecten van de schepen op de omgeving en die van fossiele brandstoffen op het klimaat.

De ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid in de cruise branche is urgenter dan ooit, Cruise Port Amsterdam en Port volgt deze op de voet. Cruise Port Amsterdam is voortvarend om de factoren waar wij zelf invloed op kunnen uitoefenen zo duurzaam mogelijk te maken, om onze eigen CO2 -voetafdruk te minimaliseren.
Daarom kiezen we voor een duurzame ontwikkeling van de terminal, zodat wij in de toekomst Amsterdams kunnen pionieren op het gebied van duurzaamheid.

Energie

Het opwekken van de energievoorziening voor het pand gebeurt op een unieke duurzame wijze. Wij maken gebruik
van een warmte/koude systeem direct onder de grond. Op deze manier is onze terminal nagenoeg van het gas af.

De pomp van het warmte/koude systeem en al het overige verbruik wordt lokaal opgewekt. De groene stroom komt rechtstreeks uit het windmolenpark Ruigoord waar Port of Amsterdam samen met Eneco eigenaar van is. Wanneer er niet voldoende windenergie kan worden opgewekt schakelt Cruise Port Amsterdam over op de stroom van de organische (bio) fractie van Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB). De AEB Bio-energiecentrale zet per jaar tot 110.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar 935 TJ duurzame energie voor Amsterdam. Het gaat om hout dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassing zoals papierproductie of houtverwerking. De takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten zijn afkomstig van landschapsbeheer en houtbewerkers in een straal van maximaal 150 km van Amsterdam.

De stroom wordt geleverd door Senfal Port Services, een initiatief van Havenbedrijf Amsterdam en Senfal.
Door vraag- en aanbod naar duurzame energie lokaal goed op elkaar af te stemmen zorgen we samen voor een lagere energierekening.