Klik hier Reactie Cruise Port Amsterdam op de Raadsinformatiebrief

Reactie Cruise Port Amsterdam op de Raadsinformatiebrief

Reactie Cruise Port Amsterdam op de Raadsinformatiebrief

Reactie Cruise Port Amsterdam op de Raadsinformatiebrief

Als één van de maatregelen om drukte in de stad tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren.
De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 per jaar in 2023 naar maximaal 1150 per jaar in 2028 gaat. In 2028 mogen alleen de 1150 duurzaamste riviercruises aanmeren en gaan er 271.000 bezoekers per jaar minder vanaf een riviercruise de stad in.

We hebben kennisgenomen van het advies aan de gemeenteraad. Dit is voor Cruise Port Amsterdam natuurlijk een buitengewoon rigoureuze ingreep.
Op het totaal aantal hotelovernachtingen is het aandeel van riviercruise passagiers relatief beperkt. Deze groep bezoekers is kapitaalkrachtig, gemiddeld 65 jaar oud en slaapt veelal in het luxe segment hotels.

Amsterdam blijft voor veel passagiers dé bestemming op een riviercruise, de verwachting is dat zij met touringcars zullen worden afgezet.

Amsterdam blijft onverminderd populair en staat op menig bucketlijstje. Riviercruiseschepen gaan hier aan de walstroom – deze is met uitzondering van de plekken achter de terminal (gereed in 2025) op de overige kades beschikbaar; de uitstoot is daarmee gering.

We gaan ons beraden op een implementatieplan om de gewenste reductie vorm te geven. Financiële consequenties van dit besluit zullen de komende tijd worden uitgewerkt.

Link naar het rapport: Raadsinformatiebrief – Resultaten economische impactanalyse en besluit gefaseerde halvering riviercruise Amsterdam Gemeente Amsterdam